SYCYLIJSCY MŁODZI GAWĘDZIARZE IN OUROUTE

SYCYLIJSCY MŁODZI GAWĘDZIARZE IN OUROUTE

DSC05892 - Laura La Scala

Dialekt i wyrażenia potoczne, jako narzędzia do przekazywania wiadomości i wartości.

Podczas spotkania grupy fokusowej, które odbyło się w szkole IISS Volta w Palermo (Włochy) 28 stycznia 2020 r., uczniowie w wieku 14-15 lat zajęli się promocją kultury sycylijskiej, a w szczególności ochroną swojej kultury i popularnego dialektu “il siciliano”. Obecnie dyrektywa włoskiego Ministerstwa Edukacji, MIUR, reguluje nauczanie kultury i dialektu sycylijskiego we wszystkich szkołach, przeznaczając na ten cel zajęcia lekcyjne. Spotkanie pozwoliło na lepszą analizę kwestii kulturowych w szkole, IISS Volta, wysoko wyspecjalizowanej w przedmiotach technicznych i zawodowych.

Skoncentrowaliśmy się na języku sycylijskim i wszystkich wyrażeniach ludowych, jako środkach przekazu, które nie zawsze są możliwe do sformułowania w języku włoskim. Język sycylijski jest bogaty w terminy arabskie i zapożyczenia z innych kultur, a także odzwierciedla różne konteksty i światy społeczno-kulturowe: świat chłopski, ale także świat rzemieślników i obróbki skór. Naszymi rozmówcami byli lokalni artyści i rzemieślnicy, gdzie granica między sztuką a rzemiosłem jest niewielka. Większość z nich pracowała nad popularnymi opowieściami i fabułą, ponieważ sycylijskie dziedzictwo kulturowe jest związane z przekazem ustnym. W języku sycylijskim znaczenie ma technika narracyjna “u cuntu”. Obecnie realizowany jest też projekt dotyczący sycylijskiej narracji: “Młodzi dorastający gawędziarze” Wśród uczestników grupy fokusowej byli tacy, którzy zajmowali się wielowiekową tradycją kukiełek, która stała się niematerialnym dziedzictwem kulturowym chronionym przez UNESCO. Kunszt lalek i teatru lalek ważnym sposobem przekazywania kultury i realizowania celów edukacyjnych: “rozrywka poprzez edukację”

Podczas grupy fokusowej rozmawialiśmy również o znaczeniu muzyki popularnej, w odniesieniu do historycznych i muzycznych wpływów innych kultur i społeczności, które w minionych wiekach rozwinęły się na Sycylii i sąsiednich wyspach. Język sycylijski jest również obfity w metafory, pojęcia i znaczenia, które mają na celu przekazywanie wiedzy i wartości. Dlatego jego zachowanie jest dla miejscowej ludności fundamentalne.

Obecnie IISS Volta prowadzi kilka działań mających na celu promowanie lokalnego dialektu, w tym organizację spektakli teatralnych, inspirowanych literaturą grecką i filozofami: Arystotelesem i Eurypidesem. Były one przedstawiane przez studentów w języku sycylijskim. IISS Volta w Palermo zostało nagrodzone za doskonałą pracę w tym zakresie. Nasi studenci, obecnie “ambasadorzy kultury” i “ouRouters” dokładają wszelkich starań, aby zapewnić poznawanie  i trwałość lokalnej kultury!

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej inicjatywy, partnerów i planowanych działań, prosimy o kontakt z Alexandrosem Koukovinisem ([email protected]) i Marią Macedo ([email protected]).

 

Consortium: INOVA+, Casa do Professor, Câmara Municipal de Braga, Filmesdamente (Portugal), CESIE, Istituto Istruzione Secondaria Superiore Alessandro Volta, Comune di Palermo (Itália), Universidad de Murcia, Felipe de Bordon, Ayuntamento de Ceutí (Espanha); INnCREASE (Polónia).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.