POMOCE NAUKOWE / NARZĘDZIA

Rezultaty

ouRouterzy pracują obecnie nad materiałami. To tylko zwiastun efektów, które będą wkrótce dostepne…

ZASOBY

PODSUMOWANIE

JĘZYKI

Budowanie potencjału Programy szkoleniowe dotyczące metod badawczych EN, IT, SP, PT
Raporty krajowe dotyczące obecnej sytuacji Rezultaty badań i prac w terenie zebranych na poziomie krajowym EN, IT, SP, PT
E-book zawierający dobre praktyki Punkt odniesienia składający się z 25 inspirujących praktyk z Europy EN, IT, SP, PT

Materiały promocyjne

W ramach projektu opracowywane są różne materiały wspierające rozpowszechnianie rezultatów, działań i wyników. Część z nich znajduje się poniżej, kolejne będą sukcesywnie dodawane. Sprawdzaj, by być na bieżąco, są do twojej dyspozycji.

REZULTAT

PODSUMOWANIE

JĘZYKI

Broszura Broszura z kluczowymi informacjami dotyczącymi projektu ouRoute EN, IT, SP, PT, PL
Newsletter (I) Newsletter zawierający istotne działania – kamienie milowe, osiągnięte w trakcie pierwszego etapu projektu EN, IT, SP, PT, PL
Ulotka (I) Ulotka dotycząca konferencji organizowanych przez uczniów EN, IT, SP, PT