OBYWATEL – AMBASADOR KULTURY

Co robimy?

Tworzenie mapy szlaków dziedzictwa kulturowego (angażując społeczności lokalne, w celu zdiagnozowania obecnej sytuacji oraz wspólnego stworzenia strategii zachęcającej uczniów do odkrywania lokalnego dziedzictwa z zakresu dawnej i nowej sztuki oraz rzemiosła artystycznego)

Wyruszenie w odkrywczą podróż (opracowanie i testowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i szkół oraz wspieranie uczniów w tworzeniu ich własnych materiałów audiowizualnych)

Podążanie za przygodą (przygotowanie i utworzenie internetowej społeczności „Obywatelskie dziedzictwo kulturowe” oraz zorganizowanie międzynarodowego konkursu dla uczniów i szkół)

Podejście bazujące na młodzieży

Studenci są kreatorami i właścicielami nowatorskiego szlaku łączącego dawną i nową sztukę oraz rzemiosła

Umocnienie społeczności

Lokalne dziedzictwo jest pielęgnowane przez świadome i zaangażowane społeczności

Wyprawa etno-videograficzna

Studenci wyznaczają nowe drogi przy pomocy środków audiowizualnych