OUROUT – OBYWATELSKO DZIEDZICTWO KULTUROWE: ROZPOCZĘCIE BADAŃ!

Konsorcjum jest wybrane, narzędzia określone i przygoda się rozpoczęła! ouRoute przechodzi przez pierwsze etapy realizacji, robiąc dużo szumu wokół!

Partnerstwo, pod kierunkiem lidera WP1, CESIE, podejmuje szeroko zakrojone działania badawcze, aby ujawnić kontekst niematerialnego dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej. W tym celu zmotywowano szeroką ponadnarodową sieć partnerów, która będzie działać poprzez wdrażanie kwestionariuszy, wywiadów i grup fokusowych.

W szczególności, szkolni partnerzy projektu (-AE Dr. Francisco Sanches we współpracy z profesorem Casa do Professor w Portugalii -IES FELIPE DE BORBON w Hiszpanii -Istituto Alessandro Volta we Włoszech), rozpoczęli zbieranie informacji przy pomocy obszernych kwestionariuszy, które docenią głos i opinie uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Jednocześnie, miejscy partnerzy projektu, Câmara Municipal de Braga (Portugalia), Ayuntamento de Ceutí (Hiszpania) i Comune di Palermo (Włochy), pracują intensywnie nad poznawaniem lokalnych interesariuszy, których wkład będzie w dużej mierze określał wyniki badań nad dziedzictwem kulturowym oraz dawną i nową sztuką i rzemiosłem.

Nie jest to jednak typowy proces badawczy. Wiesz dlaczego? Ponieważ w następnej fazie, uczniowie będą mieli dostęp do szkoleń i sami będą je prowadzić, sporządzając plan lokalnej dawnej i nowe sztuki oraz rzemiosła! ouRoute opiera się na konstruktywistycznym podejściu i podąża za wzorem, w którym studenci z niekorzystnych warunków środowiskowych zostaną włączeni, zaangażowani i stopniowo wzmocnieni, aby stać się ambasadorami metod ouRoute. Nie tylko będą prowadzić zajęcia, ale także zaangażują swoich rówieśników, których osobiście przeszkolą w sesjach rówieśniczych!

Nie możemy się doczekać, aby w przyszłości zobaczyć niesamowite rezultaty….

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej inicjatywy, partnerów i planowanych działań, prosimy o kontakt z Alexandros Koukovinis ([email protected])  i Martyna Salwa ([email protected])

 

Consortium: INOVA+, Casa do Professor, Câmara Municipal de Braga, Filmesdamente (Portugal), CESIE, Istituto Istruzione Secondaria Superiore Alessandro Volta, Comune di Palermo (Itália), Universidad de Murcia, Felipe de Bordon, Ayuntamento de Ceutí (Espanha); INnCREASE (Polónia).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.