INOVA+ UCZESTNICZYŁA W SPOTKANIU KOORDYNATORÓW KA3 AGENCJI WYKONAWCZEJ.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego była gospodarzem spotkania koordynatorów projektów w ramach działania kluczowego 3 (wsparcie reform politycznych) w dziedzinie integracji społecznej. ouRoute był obecny!

Spotkanie, które odbyło się w Agencji w Brukseli w dniach 4 i 5 lutego, zgromadziło koordynatorów ponad 30 projektów, w tym ouRoute – Obywatelskie Dziedzictwo Kulturowe.

Spotkanie było różnorodne i składało się z sesji plenarnych poświęconych kontekstowi politycznemu projektów i integracji społecznej, sesji wyjaśniających i dostarczających praktycznych wytycznych dotyczących zarządzania i aspektów finansowych projektów, a także działań mających na celu wspieranie współpracy między uczestnikami. Dodatkowo, zostały zorganizowane spotkania dwustronne, w których uczestniczyli koordynatorzy i urzędnicy Agencji Wykonawczej.

W imieniu konsorcjum ouRoute, INOVA+ wyraża wdzięczność za możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej inicjatywy, partnerów i planowanych działań, prosimy o kontakt z Alexandros Koukovinis (alexandros.koukovinis@inova.business)  i Martyna Salwa (martyna.salwa@inncrease.eu)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.