OUROUTE – OBYWATELSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE: STWORZENIE NOWEJ GENERACJI AMBASADORÓW KULTURY POPRZEZ EDUKACJĘ I SZKOLENIA

Komisja Europejska zaakceptowała wniosek w sprawie powołania ambasadorów niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W związku z tym, INOVA + już drugi rok z rzędu przewodzi konsorcjum, którego celem jest wspieranie wprowadzania reform politycznych w dziedzinie edukacji i włączenia społecznego.

Projekt ouRoute – “Obywatelskie dziedzictwo kulturowe”, współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus +, rozpoczął się w styczniu i będzie trwał przez trzy lata. W tym okresie, konsorcjum składające się z 11 partnerów z różnych krajów, zaangażuje uczniów oraz społeczności szkolne i lokalne ze środowisk dysfunkcyjnych w (re)odkrywczą, etno-wideo podróż po niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

W oparciu o innowacyjną i konstruktywistyczną metodologię, ouRoute obejmuje trzy etapy działań:

  • etap początkowy (zalążek), skoncentrowany na wzmocnieniu pozycji społeczności szkolnej i lokalnej;
  • etap środkowy (pielęgnacja), poświęcony procesom uczenia młodszych uczniów przez starszych kolegów, przygotowanych podczas poziomu początkowego;
  • etap końcowy (rozwój), koncentrujący się na uczeniu się od rówieśników, angażujący uczestników etapu środkowego.

Takie podejście umożliwia promocję, rozwój i wdrożenie rezultatów przez finalnych odbiorców, wzmacnia ich autonomię w przyszłym stosowaniu metodologii i zasobów oraz zwiększa trwałość projektu i jego rezultatów:

  • Strategia na rzecz dziedzictwa obywatelskiego i kulturowego;
  • Metodologia konstruktywistyczna, stosowana przez uczniów, wykorzystywana w procesach współpracy między rówieśnikami, w porozumieniu z przedstawicielami społeczności szkolnej i lokalnej;
  • Zestaw narzędzi dla szkół i nauczycieli na temat (ponownego) odkrycia niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
  • Zestaw zasobów audiowizualnych stworzonych przez uczniów, które odzwierciedlają ich poglądy na temat dawnej i nowej sztuki oraz rzemiosła;
  • Platforma prowadzona przez szkoły i utrzymywana przez uczniów;
  • Międzynarodowy konkurs, w którym nagradza się wysiłki uczniów oraz podkreśla ich zaangażowanie w stawanie się ambasadorami dziedzictwa kulturowego.

To innowacyjne podejście powstaje dzięki wysiłkom bardzo kompetentnego konsorcjum, które będzie działać w 4 różnych krajach (Portugalia, Hiszpania, Włochy i Polska). Stworzy ono środowisko dla szkół, gmin i partnerów naukowych, którzy będą badać, odkrywać i podkreślać wagę lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W celu rozpoczęcia działań, konsorcjum spotkało się w dniach 22 i 23 stycznia 2019 r. w Matiosinhos. Podczas 2 dni intensywnej debaty, dopracowano działania projektowe i opracowano szczegółowy plan kolejnych kroków. Spotkanie inauguracyjne było bardzo owocne i pozwoliło partnerom zrealizować pełny plan pracy, podzielić się doświadczeniami z zaproszonymi gośćmi i podjąć wyzwanie kulturowe dla niezwykłego i historycznego miasta Porto.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tej inicjatywy, partnerów i planowanych działań, prosimy o kontakt z Alexandros Koukovinis ([email protected]).

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej inicjatywy, partnerów i planowanych działań, prosimy o kontakt z Alexandros Koukovinis ([email protected])  i Martyna Salwa ([email protected])

 

Consortium: INOVA+, Casa do Professor, Câmara Municipal de Braga, Filmesdamente (Portugal), CESIE, Istituto Istruzione Secondaria Superiore Alessandro Volta, Comune di Palermo (Itália), Universidad de Murcia, Felipe de Bordon, Ayuntamento de Ceutí (Espanha); INnCREASE (Polónia).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.